Vreme Naročite se

Za sajenje lupinarjev so najprimernejša blaga pobočja, s katerih odteka mrzel zrak.

komentarji